: 0216 417 79 32

Standart ve Yönetmelikler

 • Yönetmelikler
  1. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
  2. Isı Yalıtımı Yönetmeliği
  3. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
  4. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2015-2017
  5. Yapı İslerinde Saglık ve Güvenlik Yönetmeligi
  6. Çalısanların İs Sağlığı ve Güvenliği Egitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Standartlar – ISI YALITIMI
  1. TS 901-1 EN 13162 (29.04.2005): Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar İçin – Fabrikasyon Olarak İmal Edilen Mineral Yün (MW) Mamuller – Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
  2. TS 7316 EN 13163 (17.04.2002): Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar İçin – Fabrikasyon Olarak İmal Edilen – Genleştirilmiş Polistiren Köpük (EPS) – Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
  3. TS 11989 EN 13164 (30.04.2003): Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar Için – Fabrikasyon Olarak Ekstrüzyonla İmal Edilen Polistiren Köpük (XPS) – Özellikler – Direktif: 89/106/EEC
  4. TS EN 13165 (02.03.2004): Isı Yalıtım Mamulleri – Binalar İçin – Fabrikasyon Olarak İmal Edilen Sert Poliüretan Köpük (PUR) – Özellikler – Direktif: 89/106EEC
  5. TS EN 13494 (14.04.2004): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Yapıştırıcı Ve Yalıtım Sıvasının, Isı Yalıtım Malzemesine Yapışma Mukavemetinin Tayini
  6. TS EN 13495 (14.04.2004): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Dıştan Kompozit Isı Yalıtım Sistemlerinin (ETICS) Çekme – Kopma Mukavemetinin Tayini (Blok Köpük Testi)
  7. TS EN 13497 (27.09.2005): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Dıştan Kompozit Isı Yalıtım Sistemlerinin (ETICS) Darbe Dayanımının Tayini
  8. TS EN 13498 (27.09.2005): Bina Uygulamalarında Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Dıştan Kompozit Isı Yalıtım Sistemlerinin (ETICS) Penetrasyon (Nüfuz Etme) Mukavemetinin Tayini
  9. TS EN 13499 (28.01.2004): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Genleştirilmiş Polistiren Köpük İle Yapılan Dıştan Kompozit Isı Yalıtım Sistemleri (ETICS) – Özellikler
  10. TS EN 13500 (27.09.2005): Binalarda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri – Mineral Yünler İle Yapılan Dıştan Kompozit Isı Yalıtım Sistemleri (ETICS) – Özellikler
 • Standartlar – SU YALITIMI
  1. TS 11758-1 (05.04.2002): Polimer Bitümlü Örtüler- Su Yalıtımı İçin- Eritme Kaynağıyla Birleştirilerek Kullanılan- Bölüm 1: Özellikler
  2. TS 3599 (13.11.1981): Su Depoları ve Yüzme Havuzlarında Sızdırma Yalıtımı Tasarım ve Yapım Kuralları
  3. TS 3128 (13.04.1990): Binalarda Zemin Rutubetine Karşı Yapılacak Yalıtım İçin Yapım Kuralları
  4. TS 3440 (18.05.1982): Zararlı Kimyasal Etkileri Olan Su, Zemin ve Gazların Etkisinde Kalacak Betonlar İçin Yapım Kuralları
  5. TS 3647 (13.11.1981): Binalarda Yeraltı Suyuna Karşı Yapılacak Yalıtımlarda Tasarım ve Yapım Kuralları
  6. TS 11758–2 (23.12.2003): Polimer Bitümlü Örtüler – Su Yalıtımı İçin – Eritme Kaynağıyla Birleştirilerek Kullanılan Bölüm 2: Uygulama Kuralları
 • Standartlar – SES YALITIMI
  1. TS EN ISO 140-1 (18.03.2002): Akustik- Yapılarda Ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi- Bölüm 1: Bastırılmış Yan İletimli Laboratuvar Deney Yerleri İçin Kurallar
  2. TS EN ISO 140-3 (16.01.1996): Akustik- Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi- Bölüm 3: Yapı Elemanlarında Havada Yayılan Ses Yalıtım Değerinin Laboratuvarda Ölçülmesi
  3. TS ISO 140-4 (16.01.1996): Akustik- Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi- Bölüm 4: Odalar Arasında Hava İle Yayılan Ses Yalıtımının Alan Ölçmeleri
  4. TS ISO 140-5 (16.01.1996): Akustik Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi- Bölüm 5: Dıs Cephe Kaplama Elemanları ve Dış Cephe Kaplamalarının Hava İle Yayılan Ses Yalıtımının Alan Ölçmeleri
  5. TS EN ISO 140-6 (18.03.2002): Akustik- Yapılarda Ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi- Bölüm 6: Zeminlerin Darbe Ses Yalıtımının Laboratuvar Ölçmeleri
  6. TS EN ISO 140-12 (01.04.2002): Akustik- Yapılarda Ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi- Bölüm 12: Ulaşılabilir Bir Zemin Katında Hava Ve Darbe Yoluyla Odalar Arası Yayılan Ses Yalıtımının Laboratuvar Ölçmeleri.
  7. TS EN 20140-2 (16.01.1996): Akustik- Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi- Bölüm 2: Kesinlik Bilgilerinin Tespiti, Doğrulanması ve Uygulanması
  8. TS EN 20140-9 (16.01.1996): Akustik- Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi Bölüm 9: Üst Bir Dolgu Maddesiyle Doldurulmuş Bir Asma Tavanda Odadan Odaya Hava İle Yayılan Ses Yalıtımının Laboratuvar Ölçmeleri
  9. TS EN 20140-10 (16.01.1996): Akustik- Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi- Bölüm 10: Küçük Yapı Elemanlarında Hava ile Yayılan Ses Yalıtımının Laboratuvar Ölçmeleri
 • Standartlar – YANGIN YALITIMI
  1. TS EN 13501–1 (23.12.2003): Yapı Mamulleri ve Yapı Elemanları – Yangın Sınıflandırması – Bölüm 1: Alev Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma”
  2. TS ISO TR 11925–1 (20.04.2004): Yapı Malzemeleri – Yangın Dayanımı Deneyleri – Aleve Doğrudan Maruz Kaldığında Tutusabilirlik – Bölüm 1: Tutusabilirlik Kuralları
  3. TS EN ISO 11925–2 (20.04.2004): Yapı Malzemeleri – Yangın Dayanımı Deneyleri – Aleve Doğrudan Maruz Kaldığında Tutusabilirlik – Bölüm 2: Tek Alev Kaynağıyla Deney
  4. TS ISO 11925–3 (20.04.2004): Yapı Malzemeleri – Yangın Dayanımı Deneyleri – Aleve Doğrudan Maruz Kaldığında Tutuşabilirlik – Bölüm 3: Çok Alev Kaynağıyla Deney
  5. TS EN ISO 9239–1 (17.01.2005): Döşemelerin Yangına Tepki Deneyleri – Bölüm 1: Radyant Isı Kaynağı Kullanılarak Yanma Özelliğinin Belirlenmesi
  6. TS EN 13238 (29.11.2001): Bina Ürünlerinin Yangın Deneylerine Reaksiyonu – Tabakaların Seçimi için Genel Kurallar ve Şartlandırma İşlemleri
  7. TS EN 13823 (11.11.2002):Yapı Ürünleri İçin Yangına Tepki Deneyleri – Tek Bir Yakma Unsuru İle Termal Etkiye Maruz Kalan Döşemeler Haricindeki Yapı Ürünleri
  8. TS EN ISO 13943 (18.03.2002): Yangın Güvenliği – Terimler Ve Tarifleri
  9. TS 1913 EN ISO 1716 (17.01.2005): Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri – Yanma ısısının tayini
  10. TS EN ISO 1182 (09.03.2006): Yapı Malzemeleri- Yangın Dayanımı Deneyleri – Yanmazlık Deneyi
  11. TS EN 1365–1 (07.02.2002): Yangına Dayanıklılık Deneyleri- Yük Taşıyıcı Elemanlar İçin- Bölüm 1: Duvarlar
  12. TS EN 1365–2 (19.03.2003): Yangına Dayanıklılık Deneyleri-Yük Taşıyıcı Elemanlar-Bölüm 2: Döşemeler ve Çatılar
  13. TS EN 1365–3 (19.03.2003): Yangına Dayanıklılık Deneyleri-Yük Taşıyıcı Elemanlar-Bölüm 3: Kirişler
  14. TS EN 1365–4 (05.04.2001): Taşıyıcı Elemanların Yangına Dayanıklılık Deneyi- Bölüm 4: Kolonlar
  15. TS EN 1634–1 (29.04.2003): Yangına Dayanıklılık Deneyleri-Kapı ve Kepenkler-Bölüm 1: Yangın Kapıları ve Kepenkleri
  16. TS EN 1634–3 (16.04.2003): Yangına Dayanıklılık Deneyi-Kapı ve Kepenkler-Bölüm 3: Duman Kontrol Kapıları ve Kepenkleri