: 0216 417 79 32

Prosonıc

PROSONIC

Yüksek yoğunluğa sahip, PU bazlı kullanım yerine göre homojen veya heterojen yapıda olan ses yalıtımı ve akustik düzenleme malzemesidir.

  • Esnek,
  • Yüksek yoğunluklu,
  • Yüksek çalışma sıcaklığı,

  Bazı ürün gruplarında ise;

  • Yüksek ısı yada alev ile temasında erimez , akıcı damlacık oluşturmaz, yapısal değişikliğe uğramaz.
  • Nem aldığında küflenmez
  • Düşey ve yatay yönde hava yolu ile taşınan seslerin yalıtımı amacı ile duvar, tavan ve zemin gibi tüm yapı elemanlarında,
  • Yüzer döşeme uygulamalarında,
  • Darbe sesini kesmeye yönelik olarak zemin uygulamalarında,
  • Yangın hassasiyeti olan uygulamalarda,
  • Akustik performansa ihtiyaç duyulan hacimlerde,
  • Havalandırma kanallarında