: 0216 417 79 32

Yapısal Güçlendirme Ürünleri

Yapı kullanım amacının değiştirilmesi, standart ve şartnamelerdeki değişikliklere göre yapı takviyesi, yetersiz donatı, yapı hasarı gibi durumlarda kullanılan güçlendirme ürünleridir.

    Yapısal Güçlendirme Çözümleri

    1. SkaWrap – 300 C / Sikadur – 330
    Yapısal güçlendirme uygulamaları için tek doğrultulu karbon lifli dokuma sistemi
    2. Sika Carbodur Plakaları / Sikadur – 30
    Yapısal güçlendirme uygulamaları için karbon lifli plaka sistemi